ELOTES  M Ü H E N D İ S L İ K  S A N A Y İ  H İ Z M E T L E R İ  L T D.¦ Gıda Sanayi
¦ Kimya Sanayi
¦ İlaç Sanayi,
¦ Kimya Mühendisliği
¦ Gıda Mühendisliği
¦ Makine Mühendisliği
¦ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği hizmetleri 
¦ Komple entegre süt ve süt türevleri üretim tesisleri
¦ CIP Sistemleri
¦ Meyve suyu ve konsantresi üretim ve şişeleme tesisleri
¦ İlaç mamulleri üretim tesisleri
¦ Maya üretim tesisleri

   
¦ Gıda sanayinde çeşitli konularda üretim tesislerinin dizaynı,ekipman seçimi ve imalatı,tesis yerleşimi,montaj ve devreye alma işlemleri ile rutin bakımlarının yapılması

¦ Proje yönetimi ve supervizörlük hizmetleri

¦ Proses dizaynı,geliştirme,modernizasyon ve kapasite büyütme çalışmaları

¦ Proseste kullanılacak ekipman seçimi ve uygulamaları

¦ İşletme veya proses organizasyonu

  

  • © 2011  Elotes Mühendislik Sanayii Hizmetleri LTD..Her hakkı mahfuzdur.